"pod klucz"

Realizacja „pod klucz”

W ramach współpracy zapewniamy

Dobór ekip wykończeniowych

Dobór ekip wykończeniowych związanych z całkowitym wykończeniem wnętrza. Z naszej strony przekazujemy firmom wykonawczym, z którymi współpracujemy dokumentacje wykonawczą do przygotowania oferty. Otrzymany kosztorys jest przekazywany Państwu do akceptacji. W momencie akceptacji podpisujecie Państwo z daną firmą umowę na realizację danego zlecenia według naszego projektu. Firma wykonawcza podpisując umowę jest zobligowana wobec Państwa z tytułu jakości wykonanych prac jak również w kwestii gwarancji.

Logistyka i organizacja prac

Logistyka i organizacja prac. Zapewniamy pełną obsługę i koordynacje prac od zakupu materiałów w Państwa imieniu, aż do dostarczenia ich wykonawcom na budowę. Organizujemy także cykl pracy umawiając ekipy w odpowiednich odstępach czasowych tak by osiągnąć ciągłość i terminowość prac.

Nadzór autorki i organizacyjno-logistyczny

Nadzór autorski i organizacyjno-logistyczny. Nadzór autorski jest określony ilościowo w umowie. Przyjazdy na budowę odbywają się na życzenie Państwa lub wykonawców. Przyjazdy w ramach nadzoru należy rozdzielić od przyjazdów w ramach obsługi logistyczno-organizacyjnej, które nie są ograniczane ilościowo i zależą od postępów prac.

Budżetowanie prac i dokonywanie zakupów

Budżetowanie prac i dokonywanie zakupów. Po ustaleniu kosztorysu i zaakceptowaniu go przez Państwa przejmujemy na siebie wszystkie rozliczenia. Dokonujemy w Państwa imieniu zakupu materiałów i usług oraz rozliczenia ekip wykończeniowych.

Pakiet wykończeniowy

Proponujemy Państwu przede wszystkim indywidualne podejście do realizacji projektu „pod klucz”. Niemniej jesteśmy w stanie zaoferować także podejście pakietowe. W pakiecie, którego cena odnosi się do ilości metrów kwadratowych powierzchni aranżowanej otrzymują Państwo wstępnie wyselekcjonowane materiały wykończeniowe oraz pewien zakres prac remontowych wykonywantych przez ekipy. W przypadku zainteresowania podejściem pakietowym prosimy o kontakt telefoniczne lub mailowy w celu przekazania Państwu szczegółów.